تهران، خیابان آزادی، خیابان جمال زاده جنوبی، خیابان رشتچی، جنب دانشگاه علمی کاربردی، پلاک 14، ساختمان ایرانیان، طبقه پنجم

لینک شبکه های اجتماعی بنیادبین المللی چین

بنیاد بین المللی چین بنیاد چین زبان چینی دیجیتال مارکتینگ باشگاه چین اکادمی چین

سایت های بنیاد بین المللی چین دیجیتال مارکتینگ مرکز تجارت  آموزش زبان چینی  باشگاه چین آکادمی بنیاد