ماهواره مخابراتی. پرتاب ماهواره مخابراتی چین به فضا

اخبار علمی دی ۲۲, ۱۳۹۷

ماهواره مخابراتی پرتاب ماهواره مخابراتی چین به فضا چین یک دستگاه ماهواره مخابراتی را با راکت لانگ مارش ۳ بی به فضا پرتاب کرد. چین یک دستگاه ماهواره مخابراتی را با راکت لانگ مارش ۳ بی (Long March-3B) به فضا پرتاب کرد. این راکت (ماهواره مخابرتی ) امروز جمعه ساعت یک و یازده دقیقه بامداد به وقت […]

351 بازدید کل ، 3 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر