ماهواره مخابراتی. پرتاب ماهواره مخابراتی چین به فضا

اخبار علمی دی 22, 1397

ماهواره مخابراتی پرتاب ماهواره مخابراتی چین به فضا چین یک دستگاه ماهواره مخابراتی را با راکت لانگ مارش ۳ بی به فضا پرتاب کرد. چین یک دستگاه ماهواره مخابراتی را با راکت لانگ مارش ۳ بی (Long March-3B) به فضا پرتاب کرد. این راکت (ماهواره مخابرتی ) امروز جمعه ساعت یک و یازده دقیقه بامداد به وقت […]

655 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر