آگهی رشته پزشکی دانشگاه فودان شانگهای چین
1

آگهی رشته پزشکی دانشگاه فودان شانگهای چین

1 سال قبل /

دوره پزشکی در دانشگاه های کشور چین ۶ ساله است که دانشجو ۴ سال اول را به زبان انگلیسی می گذراند و ۲ سال بعد که دوره […]

آگهی رشته دندان پزشکی دانشگاه شی ان چین
1

آگهی رشته دندان پزشکی دانشگاه شی ان چین

1 سال قبل / شاآنشی Shaanxi

دانشجویان دندان پزشکی در دانشگاه شی ان یک دوره ۶ ساله را طی می کنند تا مدرک دکترای خود را بگیرند. دانشجویان اعزامی ۴ سال را به […]

آگهی رشته داروسازی دانشگاه شی ان چین
1

آگهی رشته داروسازی دانشگاه شی ان چین

1 سال قبل / شاآنشی Shaanxi

تحصیل در رشته داروسازی در کشور چین در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار می شود که به ترتیب ۴ ساله و ۵ ساله می باشد […]

آگهی رشته داروسازی دانشگاه داروسازی چین
1

آگهی رشته داروسازی دانشگاه داروسازی چین

1 سال قبل / جیانگسو Jiangsu

تحصیل در رشته داروسازی در کشور چین در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار می شود که به ترتیب ۴ ساله و ۵ ساله می باشد […]

آگهی رشته پزشکی دانشگاه ووهان

1 سال قبل / هوبئی Hebei

دوره پزشکی در دانشگاه های کشور چین ۶ ساله است که دانشجو ۴ سال اول را به زبان انگلیسی می گذراند و ۲ سال بعد که دوره […]

آگهی رشته پزشکی دانشگاه شاندونگ
1

آگهی رشته پزشکی دانشگاه شاندونگ

1 سال قبل / شاندونگ Shandong

دوره پزشکی در دانشگاه های کشور چین ۶ ساله است که دانشجو ۴ سال اول را به زبان انگلیسی می گذراند و ۲ سال بعد که دوره […]

آگهی رشته پزشکی دانشگاه سیچوان چین
1

آگهی رشته پزشکی دانشگاه سیچوان چین

1 سال قبل / سیچوآن Sichuan

دوره پزشکی در دانشگاه های کشور چین ۶ ساله است که دانشجو ۴ سال اول را به زبان انگلیسی می گذراند و ۲ سال بعد که دوره […]

آگهی رشته پزشکی دانشگاه سان یات سن چین

1 سال قبل / گوانگ‌دونگ Guangdong

دوره پزشکی در دانشگاه های کشور چین ۶ ساله است که دانشجو ۴ سال اول را به زبان انگلیسی می گذراند و ۲ سال بعد که دوره […]

آگهی رشته پزشکی دانشگاه جینان چین
1

آگهی رشته پزشکی دانشگاه جینان چین

1 سال قبل / گوانگ‌دونگ Guangdong

دوره پزشکی در دانشگاه های کشور چین ۶ ساله است که دانشجو ۴ سال اول را به زبان انگلیسی می گذراند و ۲ سال بعد که دوره […]

آگهی رشته پزشکی دانشگاه جنوب شرقی چین
1

آگهی رشته پزشکی دانشگاه جنوب شرقی چین

1 سال قبل / جیانگسو Jiangsu

دوره پزشکی در دانشگاه های کشور چین ۶ ساله است که دانشجو ۴ سال اول را به زبان انگلیسی می گذراند و ۲ سال بعد که دوره […]

صفحه 1 از 21 2

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر