آگهی دانشگاه کشاورزی هواجونگ چین  Huazhong Agricultural University
1

آگهی دانشگاه کشاورزی هواجونگ چین Huazhong Agricultural University

9 ماه قبل /

دانشگاه کشاورزی هواجونگ چین دانشگاه کشاورزی هواجونگ چین (Huazhong Agricultural University) در سال ۱۸۹۸، در شهر ووهان تاسیس شده است. تحت نظارت مستقیم، آموزش و پرورش چین […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر