آگهی رشته پزشکی دانشگاه ووهان

1 سال قبل / هوبئی Hebei

دوره پزشکی در دانشگاه های کشور چین ۶ ساله است که دانشجو ۴ سال اول را به زبان انگلیسی می گذراند و ۲ سال بعد که دوره […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر