جستجو پیشرفته

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  
  32.  
  33.  
  34.  
  35.  
  36.  
  37.  
  38.  
  39.  
  40.  
  41.  
  42.  
  43.  
  44.  
  45.  
  46.  
  47.  
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55.  
  56.  
  57.  
  58.  
  59.  
  60.  
  61.  
  62.  
  63.  
  64.  
  65.  
  66.  
  67.  
  68.  
  69.  
  70.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  

آگهی رشته پزشکی دانشگاه فودان شانگهای چین
1

آگهی رشته پزشکی دانشگاه فودان شانگهای چین

2 هفته قبل /

دوره پزشکی در دانشگاه های چین ۶ ساله است که دانشجو ۴ سال اول را به زبان انگلیسی می گذراند و ۲ سال بعد که دوره کار […]

آگهی رشته دندان پزشکی دانشگاه شی ان چین
1

آگهی رشته دندان پزشکی دانشگاه شی ان چین

2 هفته قبل / شاآنشی Shaanxi

دانشجویان دندانپزشکی در دانشگاه شی ان یک دوره ۶ ساله را طی می کنند تا مدرک دکترای خود را بگیرند. دانشجویان اعزامی ۴ سال را به زبان […]

آگهی رشته داروسازی دانشگاه شی ان چین
1

آگهی رشته داروسازی دانشگاه شی ان چین

2 هفته قبل / شاآنشی Shaanxi

تحصیل در رشته داروسازی در چین در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار می شود که به ترتیب ۴ ساله و ۵ ساله می باشد . […]

آگهی رشته داروسازی دانشگاه داروسازی چین
1

آگهی رشته داروسازی دانشگاه داروسازی چین

2 هفته قبل / جیانگسو Jiangsu

تحصیل در رشته داروسازی در چین در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار می شود که به ترتیب ۴ ساله و ۵ ساله می باشد . […]

آگهی رشته پزشکی دانشگاه ووهان
1

آگهی رشته پزشکی دانشگاه ووهان

2 هفته قبل / هوبئی Hebei

دوره پزشکی در دانشگاه های چین ۶ ساله است که دانشجو ۴ سال اول را به زبان انگلیسی می گذراند و ۲ سال بعد که دوره کار […]

آگهی رشته پزشکی دانشگاه هواجونگ چین
1

آگهی رشته پزشکی دانشگاه هواجونگ چین

2 هفته قبل / هوبئی Hebei

دوره پزشکی در دانشگاه های چین ۶ ساله است که دانشجو ۴ سال اول را به زبان انگلیسی می گذراند و ۲ سال بعد که دوره کار […]

آگهی رشته پزشکی دانشگاه شاندونگ
1

آگهی رشته پزشکی دانشگاه شاندونگ

2 هفته قبل / شاندونگ Shandong

دوره پزشکی در دانشگاه های چین ۶ ساله است که دانشجو ۴ سال اول را به زبان انگلیسی می گذراند و ۲ سال بعد که دوره کار […]

آگهی رشته پزشکی دانشگاه سیچوان چین
1

آگهی رشته پزشکی دانشگاه سیچوان چین

2 هفته قبل / سیچوآن Sichuan

دوره پزشکی در دانشگاه های چین ۶ ساله است که دانشجو ۴ سال اول را به زبان انگلیسی می گذراند و ۲ سال بعد که دوره کار […]

آگهی رشته پزشکی دانشگاه سان یات سن چین
1

آگهی رشته پزشکی دانشگاه سان یات سن چین

2 هفته قبل / گوانگ‌دونگ Guangdong

دوره پزشکی در دانشگاه های چین ۶ ساله است که دانشجو ۴ سال اول را به زبان انگلیسی می گذراند و ۲ سال بعد که دوره کار […]

آگهی رشته پزشکی دانشگاه جینان چین
1

آگهی رشته پزشکی دانشگاه جینان چین

2 هفته قبل / گوانگ‌دونگ Guangdong

دوره پزشکی در دانشگاه های چین ۶ ساله است که دانشجو ۴ سال اول را به زبان انگلیسی می گذراند و ۲ سال بعد که دوره کار […]

صفحه 1 از 21 2

جستجو در تمام سایت ها

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر