مدارک مورد نیاز برای ویزای چین

تحصیل در چین, گردشگری کشور چین آذر 7, 1397 دی 11, 1348


در این مقاله قصد داریم به معرفی مدارک مورد نیاز برای ویزای چین بپردازیم.

مدارک مورد نیاز برای انواع ویزای چین

۱٫ اصل پارسپورت(با حداقل ۶ ماه اعتبار )
۲٫ ۲ قطعه عکس ۴*۶
۳٫ گواهی تمکن مالی

مدارک مورد نیاز برای انواع ویزای چین

• مدارک مورد نیاز برای ویزای تجاری ( F )

اصل دعوت نامه رسمی که توسط واحد مجاز صادر شده باشد.

• مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی ( L )

درخواست برای ویزای خانواده —- اصل دعوت نامه رسمی واحد مجاز، مدارک شغلی ویا گواهی تحصیلی دعوت کننده.
درخواست برای ویزا سفر شخصی —- اصل دعوت نامه رسمی از سفر شخصی صادر شده توسط یک واحد مجاز چینی.
درخواست ویزا برای سفر گروه —- اصل دعوت نامه رسمی سفر گروهی صادر شده توسط یک واحد مجاز چینی.

• مدارک مورد نیاز برای ویزای دانشجویی (X )

اصل و یک کپی از نامه پذیرش مدرسه وفرم درخواست ویزای دانشجویان خارجی(JW201 JW202) صادر شده توسط مقامات چینی مورد نیاز است. (این دو سند نیز برای متقاضیان سفر به چین برای مطالعات کوتاه مدت / مطالعات پیشرفته و بیش از شش ماه اقامت مورد نیاز است.)

ویزای دانشجویی چین

ویزای تحصیلی در چین

• مدارک مورد نیاز برای ویزای کار ( Z )

اصل و کپی از دعوت نامه توسط واحد مجاز، و یا نامه تایید دعوت نامه صادر شده توسط آژانس چینی مجاز، وهمچنین یکی از مدارک زیر:
الف) نامه اجازه اشتغال صادر شده توسط وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین ؛
ب) سند تایید متخصص خارجی صادر شده توسط امور اجرایی دولت در امور کارشناسان خارجی چین ؛
پ) دعوت نامه برای عملیات نفتی دریایی در جمهوری خلق چین صادر شده توسط شرکت ملی نفت فلات قاره چین ؛
ت)گواهی ثبت دفاتر نمایندگی دائمی شرکت های خارجی در چین صادر شده توسط امور اجرایی دولت در صنعت و تجارت ، یا نامه تایید برای دفاتر نمایندگی دائمی شرکت های خارجی صادر شده توسط ادارات مرتبط تجاری؛
ث) نامه تاییدشده توسط وزارت فرهنگ چین برای کسانی که برای انجام امور تبلیغاتی اقدام به اخذ ویزا مینمایند.
ج) دعوت نامه صادر شده توسط واحد مجاز و یا نامه تایید دعوت نامه صادر شده توسط دفتر امور خارجه از یک استان (منطقه خودمختار، شهرستان).
اعضای خانواده همراه فرد مشغول به کار در چین باید یک دعوت نامه ارسال شده توسط واحد مجاز و یا تأییدیه نامه دعوت صادر شده توسط آژانس چینی مجاز وهمچنین مدارک اثبات خویشاوندی، به عنوان مثال گواهی ازدواج، گواهی تولد و غیره را ارایه دهند، نیازی به ارایه مدارک اشتغال نیست.
* Z دارندگان این ویزا باید برای ارایه درخواست اجازه اقامت ظرف مدت ۳۰ روز پس از ورود به چین در ادارات امنیت عمومی محلی اقدام نمایند .

مدارک مورد نیاز برای ویزای روزنامه نگاری(J1)

نامه اطلاعیه ویزا صادر شده توسط بخش اطلاعات وزارت امور خارجه چین .
نامه رسمی صادر شده توسط شرکت رسانه ای متقاضی در چین.
متقاضیان ویزای J-1 می توانند ضمن تماس با سفارت چین در پیشبرد روش های مربوطه با ما تماس بگیرند.
دارندگان ویزای J-1 باید برای ارایه درخواست اجازه اقامت ظرف مدت ۳۰ روز پس از ورود به چین در ادارات امنیت عمومی محلی اقدام نمایند .

مدارک مورد نیاز برای ویزای موقت روزنامه نگاری(J2)

نامه اطلاعیه ویزا صادر شده توسط بخش اطلاعات وزارت امور خارجه چین و یا سازمان های مربوطه مجاز .
نامه رسمی صادر شده توسط شرکت رسانه ای متقاضی در چین.
متقاضیان ویزا J-2 می توانند ضمن تماس با سفارت چین در پیشبرد روش های مربوطه با ما تماس بگیرند.

مدارک مورد نیاز برای ویزای ترانزیت(G)

ویزای معتبر از کشور مقصد، و بلیط هواپیمایی مقصد.
ویزای ترانزیت به طور کلی برای سه ماه اعتبار و اقامت ۷ روز صادر میشود مگر در شرایطی استثنا که برای مسئول ویزا در سفارت اثبات شده باشد و به هیچ عنوان برای عبور و مرور مکرر صادر نخواهد شد .

مدارک مورد نیاز برای ویزای اقامت دائم(D)

فرم گواهی اقامت دائمی متقاضی تایید شده توسط مقامات اداره امنیت عمومی محلی چین. (متقاضیان می توانند توسط دوستان و یا بستگان خود در چین برای درخواست گواهی اقامت دائم از بخش مدیریت ورود و خروج از اداره محلی امنیت عمومی اقدام نمایند.)
دارندگان ویزای Dباید برای ارایه درخواست اجازه اقامت ظرف مدت ۳۰ روز پس از ورود به چین در ادارات امنیت عمومی محلی اقدام نمایند .

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر