سیاست چین با آمریکا و نقش کنگره

چین تیر 12, 1397 دی 11, 1348


سیاست چین با آمریکا و نقش کنگره، مطبوعات، و بخش خصوصی

سیاست چین با آمریکا حاصل تعامل دقیق امنیت ملی دو کشور است. در واقع نگرانی ها، منافع ، دیدگاه های بوروکراتیک و رای عموم مردم، همه و همه در این سیاست ها تاثیرگذارند. سیسات های اتخاذ شده اغلب پیچیده هستند و اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. برای مثال، یک ابتکار حاکمیتی کشور چین، افزایش مدت زمان صدور ویزای دانشجویی بود تا در مقابل سیاست های جذب مهاجر امریکا بایستند.

تصمیم گیری در مورد سیاست خارجی ایالت متحده آمریکا بسیار پیچیده است و کشور چین از این موضوع جدا نیست.

مسائل خارج از دولت نیز به اخذ سیاست های ایالات متحده و کشور چین کمک می کند. مبادلات فرهنگی چین و آمریکا توسط سازمان های برجسته ای مانند کمیته ملی روابط بین الملل چین-امریکا ترویج می شوند. شورای کسب و کار ایالات متحده-چین، نوع ارتباط تجاری آمریکا با چین را تعیین می کند. کمیته ارتباطات علمی امریکا با جمهوری خلق چین، در زمینه علوم طبیعی، علوم اجتماعی و ارتباطات انسانی حمایت های مالی فراهم می کند. آژانس های گردشگری و انجمن های حرفه ای مانند AFL-CIO و سایر سازمان های اجتماعی آمریکایی-چینی با سازمان های مرتبط کشور چین همکاری می کنند و نیز علاقه مند به ایجاد روابط سالم بین آمریکا و کشور چین هستند.

در طول بیش از دو دهه پس از اینکه کمونیست ها در سال ۱۹۴۹ حاکم کشور چین شدند، سیاست ایالات متحده در صدد است تا جمهوری خلق چین را منزوی کند. ساختار و فرآیند چین، نوع ارتباط امریکا با چین را مشخص می کند. مانند بسیاری از کشورهای دیگر، کشور چین هم  دارای مقامات دولتی و طرفداران خارج از کشور است که علاقه مند به روابط چین و آمریکا هستند. رئیس جمهور کشور چین در تعیین سیاست های ارتباط با ایالات متحده امریکا، نقش و نفوذ کاملا متفاوت از سایرین است. او تصمیمات مهمی را اتخاذ می کند که خط مشی کلی سیاست چین در ایالات متحده را تعیین می کند.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر