MENUMENU

رشته داروسازی دانشگاه داروسازی چین

داروسازی دانشگاه دارو سازی چین

رشته داروسازی دانشگاه داروسازی چین

china pharmaceutical university

تحصیل در رشته داروسازی در چین در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار می شود که به ترتیب ۴ ساله و ۵ ساله می باشد . دانشجویانی که مدرک کارشناسی را در دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت در چین مانند این دانشگاه دریافت می کنند پس از گذراندن دوره ای ۱ تا ۲ ساله در ایران مدرک دکتری  خود را دریافت می کنند و چنانچه دوره ۵ ساله را گذرانده باشند ، در ایران بدون گذراندن دوره و با عبور از آزمون جامع می توانند مدرک دکتری خود را دریافت کنند.

داروسازی

دوره ۵ ساله ۲۰۷ واحد

زندگی در خوابگاه مدرن دانشگاه

دانشگاه مورد تایید MSI

بدون نیاز به آزمون ورودی

مدرک اخذ شده مورد تایید بسیاری از کشورهای جهان است

وجود دانشجوهای بین المللی و ایجاد رابطه با دانشجویان سایر کشورها

خوابگاه های مدرن

جستجو در تمام سایت های بنیاد

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر