جاده ابریشم چین جاده قدیمی تجارت چین

چین, کشور چین مرداد 21, 1397 تیر 1, 1398


جاده ابریشم چین یا جاده قدیمی تجارت چین که بیش از دو هزار سال پیش مورد استفاده بود، کماکان در جهان بسیار شهرت دارد. جاده ابریشم به عنوان پلی بین چین و کشورهای اروپایی، آسیا و آفریقایی برای تبادلات مادی و تمدنی شرقی و غربی سهم مهمی ادا نموده است.

سیر تاریخی جاده ابریشم

جاده ابریشم تاریخ دیرینه دارد و در روند پیشرفت جهان نقش مهمی ایفا کرده است.
در گذشته های دور، قاره آسیا مرکز تمدن و فرهنگ جهان بود. اکثر مذاهب و تمدن های ساخته شده بر کره خاکی در آسیا و در امتداد جاده ابریشم بوده است جاده ابریشم که از سواحل چین در کنار اقیانوس آرام شروع می شد و از کوههای سر به فلک کشیده هیمالیا، تیان شن، هندوکش و پامیر می گذشت، ابریشم و ادویه و سایر کالاها را به ایران و از آنجا به سوی اروپا می برد تا اروپاییان را با ظرافت ابریشم و طعم لذیذ ادویه آشنا سازد. همچنین از شمال پوست خز را از طریق دریای خزر به ایران، خلیج فارس و در نهایت، کناره های مدیترانه می رساندند. نام جاده ابریشم را اولین بار فردیناند فون ریشتهوفن ( ۱۹۰۵ – ۱۸۳۳ )، جغرافی دان آلمانی، در میانه قرن نوزدهم به کار برد. ظاهرا سبب این نام گذاری، تجارت ابریشم به عنوان معروف ترین، سبک ترین و گرانبهاترین کالایی بوده که طی دهها قرن از طریق این جاده از چین به غرب می رفته است. مسیر اصلی این راه بین ۳۰ و ۶۰ عرض شمالی و ۱۰ تا ۱۱۰ طول شرقی امتداد داشته است. راههای فرعی دیگری نیز از هند و جنوب ایران به آن می پیوستند که به سبب اهمیت نوع کالاهایی که در آنها حمل می شده، نام های دیگری مثل «راه ادویه» به آنها داده شده است. طول تقریبی این راه را هشت هزار کیلومتر نوشته اند. نخستین شهر در ابتدای این جاده در مشرق، شهر شیان بود. پس از آن، جاده در دره رود وی امتداد می یافت. چینی ها بخشی از این راه را که بیشتر نقاط آن سنگ فرش بود، «شاهراه سلطنتی» می نامیدند و مأموران چینی با گرفتن عوارض از مسافران، امنیت و رفاه کاروانیان را تأمین می کردند.

در قرن ششم میلادی تجارت ابریشم عمدتا در دست بازرگانان ایرانی بود که کالای خود را هم از راه خشکی و هم از راه دریا حمل میکردند. .

ایران و آسیای مرکزی و کمربند اقتصادی جاده ابریشم

آسیای مرکزی تمایل دارد تا با بازارهای مهم دنیا راه پیدا کند اما به دلیل محصور بودن در خشکی فعلا فرصت های کمی برای تعامل اقتصادی با کشورهای اسیای جنوبی اسیای جنوب شرقی و بازارهای بزرگ دیگر دارد.
اینجاست که نقش ایران با وجود رقابت در بخش انرژی با کشور های اسیای مرکزی نظیر قزاقستان در امتداد استراتژی کمربند اقتصادی جاده ابریشم و دستیابی به اب های ازاد خلیج فارس و اقیانوس هند مهمتر جلوه می کند.
موقعیت جغرافیایی ویژه ایران و قرار گرفتن میان خلیج فارس و دریای عمان از جنوب و دریای خزر از شمال و همسایگی با ترکیه به عنوان واسط آسیا و اروپا و همسایگی با کشورهای آسیای مرکزی به عنوان نزدیک ترین مسیر برای راهیابی آنها به آبهای آزاد، جایگاه ویژه ای به این کشور بخشیده است؛ به طوری که با سامان دادن به پروژه های ترانزیتی و حمل ونقل می تواند نقش یگانه ای در معادلات منطقه ایفا کند. به همین دلیل، پیوستن ایران به پروژه ( کمربند اقتصادی جاده ابریشم ) و جذب سرمایه های کشورهای مختلف از جمله هند، چین، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و اروپا می تواند مسیر دستیابی به این موقعیت ویژه را کوتاه تر کند.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر