آشنایی با سلسله چین

چین تیر 14, 1397 دی 11, 1348


آشنایی با سلسله چین

سلسله چین اولین دولت متحد، چند ملیتی با قدرت متمرکز در تاریخ چینی بوده است. از ۲۲۱ قبل از میلاد تا ۲۰۷ پیش از میلاد اگرچه تنها ۱۵ سال است، اما این سلسله در تاریخ چینی نقش مهمی ایفا کرده و تأثیر زیادی بر سلسله های بعدی گذاشته است. تنها دو امپراتور Yingzheng – امپراتور چین شی هوانگ، امپراتور اول در تاریخ چین و پسرش هو های، دولت را که در نهایت توسط قیام مردم سرنگون شد، حکومت کردند.

تاریخ سیاسی سلسله چین

در دوران حکومت دیرین (۴۷۶ پیش از میلاد – ۲۲۱ پیش از میلاد)، دولت کشور چین در حال توسعه کامل خود بود. وقتی Yingzheng در سلطنت بود، او شش ایالت دیگر (هان، ژائو، وی، یان، چو و چی) را از ۲۳۰ قبل از میلاد تا ۲۲۱ پیش از میلاد شکست داد. بنابراین پایان دادن به هرج و مرج ناشی از جنگ در میان مجاهدان که بیش از ۵۰۰ سال به طول انجامید. او یک کشور متحد و متمرکز را تاسیس کرد و Xianyang را در استان شانشی، پایتخت چین، اعلام کرد.

در طول سلطنت اینگ جانگ یک سری اقدامات موثر انجام شده است. وی به توسعه کشورش کمک زیادی کرد. با این حال، در اوایل دوران حکومت ، او در مقابل مردم خود بی رحم و سرکوبگر بود و باعث نارضایتی آنها می شد. پس از مرگ او، هو های به او پیوست. با این حال، او موجب قیامی به رهبری دهقانان، چن شنگ و او گوانگ شد. بعدها شبهه نظامیان توسط شیانگ یو و لیو بنگ رهبری شدند. ارتش شیانگ یو در سال ۲۰۷ قبل از میلاد، ارتش چین را شکست داد و لیو بانگ به پایتخت منتقل شد و سرانجام سلسله چین را به پایان رساند.

 

در پایان سلسله چین در سال ۲۰۷ قبل از میلاد، جنگ بین لیو بانگ و شیانگ یو رخ داد. این جنگ به عنوان چو-هان شناخته شد و چهار سال به طول انجامید و به پیروزی لیو بانگ پایان یافت و بعد سلطنت غربی هان را تأسیس کرد.

   

1065 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر